Skip to main content

Jonas Voss

Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode! Støt fsfe@mastodon.social for mere : https://publiccode.eu/da/

An IndieWeb Webring 🕸💍

Jonas Voss