Skip to main content

Jonas Voss

"What is the Fediverse?" - https://framatube.org/w/9dRFC6Ya11NCVeYKn8ZhiD

En fin lille video om fødiverset, og hostet på peertube, det føderaliserede nets pendant til YouTube:

An IndieWeb Webring 🕸💍

Jonas Voss